Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Arzu DEĞİRMENCİOĞLU
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Haydar KAYA
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: OFFSET FRESNEL BÖLGELİ DÜZLEMSEL ANTENLER
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/1/1998
Sayfa Sayısı: 87
Tez No: T866
Özet:

      Son yıllarda Fresnel Bölgeli Düzlemsel (FBD) antenlerin çeşitli tiplerine yönelik araştırmalar yürütülmektedir. Teknolojideki hızlı gelişme kendini uydu haberleşmesinde de göstermesiyle direkt uydu haberleşmesi (DBS) artık binalara kurulan basit uydu alıcıları ile yapılabilir hale gelmiştir.

      Mikrodalga frekanslarında yapılan uydu haberleşmesinde açıklık antenleri kullanılır. Parabolik antenler alıcı sistemlerde yaygın olarak kullanılan açıklık antenleridir. Fakat yüksek kazanç gerektirdiğinde, anten boyutları büyür, çok yer kaplar, yapımları zorlaşır ve kar, yağmur etkisiyle performansları düşer. Bütün bu olumsuzluklar düzlemsel antenlere ilgiyi arttırmıştır.

      Bu tez çalışmasında taban malzeme üzerine fresnel bölgeleri işlenerek gerçeklenen düzlemsel olan Fresnel Bölgeli Düzlemsel antenlerin çeşitli tipleri ve Offset Fresnel Bölgeli Düzlemsel antenler incelenmiştir. Offset Fresnel Bölgeli Düzlemsel antenlerin TÜRKSAT uydusuna yönelik performansları araştırılmış, ve uzak alan paternleri incelenmiştir.

      Offset Fresnel Bölgeli Düzlemsel antenlerde beslemenin gölgelemesinden kaynaklanan kazanç kaybı önlenir. Ayrıca Offset Fresnel Bölgeli Düzlemsel antenlerin uyduya yönlendirilmesinde, yönlendirmenin yalnızca düşey veya yatay yönde yapılması yeterli olacaktır.

      Offset Fresnel Bölgeli Düzlemsel antenler birçok alanda kullanılabilir ve çok yüksek kazanç gerektirmeyen durumlarda kolayca tasarlanıp imal edilebilmektedir.

      

      Anahtar Kelimeler: Fresnel Bölgeli Düzlem (FBD),OfFset Fresnel Bölgeli Düzlem(OFBD), Düzlemsel Antenler, Yansıtıcı Antenler, Antenler, Kırınım.