Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Gülsevil DİNÇ
Danışman: Yrd. Doç. Dr. İ. Hakkı ÇAVDAR
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: GEZGİN İLETİŞİM KANALLARININ NON-RAYLEIGH VE NON-RICIAN MODELLER İLE SİMÜLASYONU
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/2/1998
Sayfa Sayısı: 83
Tez No: T860
Özet:

      Bu çalışmada, yersel gezgin iletişim sistemleri incelenmiş, bu alanda daha önce yapılan çalışmaların öne sürdüğü modellere uygun olarak iletişim kanallarının simülasyonu yapılmıştır.

      Gezgin iletişim konusunda yapılan çalışmalardan Rayleigh ve Rician (Rice) Modeller incelenmiş, bu modellere göre kanal işaretleri elde edilmeye çalışılmıştır. Bunun ötesinde, mevcut iletişim şartlarının adı geçen modellere göre yetersiz olabileceği durumlar araştırılmış; bunlardan iletişimin nasıl etkileneceği, işaret seviyesinin ne kadar değişeceği belirlenmeye çalışılmış ve bütün bu durumlar kapsayacak bir simülasyon sunulmuştur.

      Simülasyon, geliştirilen bilgisayar yazılım ile gerçekleştirilmiştir. Program, çıkış olarak farklı iletişim şartları için alınan işareti bilgisayar ortamında üretmeyi ve sonuçlan değerlendirmeyi amaçlamıştır.

      

      Anahtar Kelimeler: Gezgin Haberleşme, Çokyollu Bayılma, Rayleigh Model, Non-Rayleigh Model, Rician (Rice) Model, Non-Rician Model