Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Salih TOPAL
Danışman: Doç. Dr. Kemal ERDOĞDU
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: TÜRKSAT 1 SERİSİ UYDULARININ TÜRKİYE ÜZERİNDEKİ ALAN DAĞILIMLARINDA YAĞMURUN ETKİLERİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/9/1997
Sayfa Sayısı: 136
Tez No: T841
Özet:

      Bu çalışmada; uydu-yer propagasyon yolunda işaretin zayıflamasına neden olan yağmurun etkileri incelenmiştir.

      Yöntem olarak; NASA tarafından geliştirilen SAM model yağmur zayıflatması ele alınmıştır.

      Buna göre; Meteorolojiden alınan 1994 ve 1995 yıllarını içeren 369 adet yağmur dataları dosyalarında söz konusu modelleme uygulanmıştır. Çalışmada uydu yayını modellemesi için,ülkemizi daha çok ilgilendirdiğinden TÜRKSAT 1 serisi uyduları örneklenmiştir.

      Sonuç olarak; Uydu yerpropagasyon yolu boyunca atmosferik etkilerden en önemlisi olarak belirginleşen yağmur zayıflatması, uydu link dizaynında önemli bir yer tuttuğu görülmüştür. A sınıfı yayın yapabilmek için yağmur zayıflatmasının bilinmesi gerekmektedir. Türkiye için bölgelere göre anten çapları belirlenmiştir.

      

      Anahtar Kelimeler: Yağmur zayıflatması, uydu-yer propagasyonu, T'ÜRKSAT l, uydu link dizaynı