Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Mehmet Timur AYDEMİR
Danışman: Doç.Dr. Güven ÖNBİLGİN
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: ÜÇ FAZLI DEĞİŞKEN GERİLİM KIYICI İLE BESLENEN ASENKRON MOTORLARIN PARK VEKTÖRLERİ İLE İNCELENMESİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/8/1985
Sayfa Sayısı: 83
Tez No: T82
Özet:

      Bu çalışmada, üç fazlı değişken gerilim kıyıcı ile beslenen asenkron motorun davranışları, park vektörleri yardımıyla yazılan dif. denklemlerin çözülmesi ile incelenmiştir. Çalışmada, değişken gerilim kıyıcının özelliklerinin iyi kavranması için öncelikle edilgen yükü beslemesi durumu incelenmiş, sonra motor yüküne geçilmiştir. Her iki yük bağlantısı için de çözüm yapılırken, park vektörleri ile yazılan denklemler, kolaylık sağlaması açısından bire indirgenerek kullanılmışlardır. Bilgisayarda yapılansayısal incelemenin yanısıra, laboratuvarda da buna koşut olarak deneysel inceleme yapılmıştır.

      

      Anahtar Kelimeler : Değişken Gerilim Kıyıcı (DGK), Asenkron Motor (ASM), Park Vektörü