Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: İbrahim Mustafa EKİN
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Temel KAYIKÇIOĞLU
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: EMG İŞARETLERİNDEN MOTOR BİRİM AKSİYON POTANSİYELLERİNİN AYRIŞTIRILMASI
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/6/1997
Sayfa Sayısı: 87
Tez No: T810
Özet:

      Bu çalışmada, iğne elektrodlarla alınan elektromiyogram (EMG) işaretlerinden, motor birim aksiyon potansiyellerinin (MUAP) ayrıştırılması için yeni bir yöntem geliştirilmiştir. Yöntem, dört ayrı işlem sürecinden oluşmaktadır: EMG işaretine katılan toplamsal gürültünün azaltılması, patern veri tabanının oluşturulması, MUAP işaretlerinin ayrıştırılması ve MUAP işaretlerinin genliklerinin belirlenmesi.

      Gürültünün azaltılması için, ikinci dereceden bir analog alçak geçiren Butterworth süzgecin vuruş tepkesinden yararlanarak elde edilen bir alçak geçiren sayısal süzgeç tasarlanmış ve kullanılmıştır. Patern veri tabanı oluşturulması işlemi bir kendi kendine öğrenme işlemidir. Bu işlem, MUAP işaretlerinin, EMG işareti içinde girişimsiz olarak bulunduğu düşük kas kasılma kuvveti seviyelerinde gerçekleştirilir. MUAP işaretlerinin, orta

ve yüksek kas kasılma kuvveti seviyelerinde ayrıştırılması için, EMG işaretinin zaman örnekleri ile patern veri tabanındaki paternlerin örnekleri arasındaki farkın yükseltilmesi esasına dayalı algılama süzgeçleri kullanılmıştır. Ayrıştırılan MUAP işaretlerinin genliklerinin belirlenmesi işlemi, doğrusal en küçük kareler kestirimi yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir.

      

Anahtar Kelimeler :

      Elektromiyogram, Motor Birim Aksiyon Potansiyeli, Patern Algılama, Sayısal Süzgeç, Doğrusal En Küçük Kareler Kestirimi.