Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Halkan ÖZCAN
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Mustafa ULUTAŞ
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: İKİ MOTOR ARASINDA YÜK DENGELEME
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/4/1997
Sayfa Sayısı: 55
Tez No: T785
Özet:

      Bu çalışmada, aynı hat üzerinde dönen iki doğru akım motor için yük dengeleme koşulları incelenmiştir. Yardımcı motorun alan akımını kontrol eden bilgisayar programı geliştirilmiştir. Sistemin mekaniksel ve elektriksel benzetimi yapılarak bu program denenmiştir.

      Bu program oluşturulmasında,transfer fonksiyonunun sonucunu görebilmek için bulanık mantık teoremi kullanılmıştır. Doğru akım motorların modellenmesinde birinci dereceden lineer denklemler elde edilmiştir. Diferansiyel denklemlerin çözümünde dördüncü dereceden Runge- Kutta metodu kullanılmıştır. Yükteki ani artış ve azalmalarda bulanık mantık ile yardımcı motorun alan akımı ayarlanarak yük dengeleme yapılmıştır.

      Diğer programda ise A/D çevirici ile armatür akım örnekleri alınarak bulanık mantığa denetleyiciye uygulanmıştır. Bulanık mantık denetleyiciden yardımcı motorun alan akımı elde edilmiş ve D/A çevirici ile yardımcı motor alanı sürülmüştür.

      

      Anahtar Kelimeler : Runge - Kutta metodu, Yük dengeleme, Alan akımı, Bulanık mantık, Armatür akımı