Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: M. Erkan KÖSEOĞLU
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Mustafa ULUTAŞ
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: MİKRO İŞLEMCİ TABANLI FUZZY LOJİK KONRTOL SİSTEMLERİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/2/1997
Sayfa Sayısı: 80
Tez No: T783
Özet:

      Bu çalışma ile fuzzy mantık prensiplerini ve karar verme yeteneğini kullanarak bir sistemin kontrolünün pratik uygulaması yapılmıştır.

      İki seviyeli lojik sistemlerin sınırlı uygulama alanlarından daha geniş bir uygulama alanı bulan fuzzy lojik sistemler günümüz endüstriyel çalışmalarda artık daha fazla yer almaktadır. Fuzzy mantığı, ikili mantığın tersine tuhaflık, belirsizlik ve hassasiyetsizlikle ilgilenir. Bu sayede daha zeki kontrol mimarileri oluşturulabilir.

      Tezde yapılan çalışma, daha çok fuzzy mantığı ile kontrol edilebilecek birçok sistemin tasarımına taban teşkil edebilecek pratik uygulamaların denenebileceği bir düzenektir. Uygulama olarak sabit mıknatıslı doğru akım motorunun fuzzy lojik ile hız kontrolü yapılmıştır. Çalışma genel olarak dört aşamadan oluşmaktadır. Bunlardan biri mikroişlemci donanımıdır. İkinci aşama bu donanımın PC ile iletişimin sağlanması, üçüncü aşama kontrol edilecek ünite ve kartla aralarındaki bağlantılar, dördüncü aşama da PC ve mikroişlemci bazında yazılan programlar gelmektedir.

      Kontrol işini yapan ve fuzzy programlarının yürütüldüğü ünite mikroişlemci karttır. PC, bu kartın denetimini ve gerekirse tablolar ve fonksiyonlardaki değişiklikleri yapar.

      

      Anahtar Kelimeler : Mikroişlemci Kontrollü Sistemler, Fuzzy Lojik, Sabit Mıknatıslı Doğru Akım Motorun Hız Kontrolü