Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Orhan AYKUT
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Mustafa ULUTAŞ
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: OPENGL KULLANILARAK BİR SANAL GERÇEKLİK UYGULAMASI
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/2/1997
Sayfa Sayısı: 160
Tez No: T782
Özet:

      Sanal gerçeklik, depreme dayanıklı binaların modellenmesinden otomobil ergonomisinin değerlendirilmesine veya nükleer bir reaktör çekirdeğinin güvenle incelenmesine kadar değişik alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır; nesnelerin gerçek-hayattaki davranışlarını tamamıyla sanal bir ortamda simüle ettiği için, sanal gerçeklik (VR) yardımıyla, bütün denemeler daha ucuz ve güvenli bir şekilde yapılabilir. Güçlü donanım ve yazılım kaynaklarının çıkışıyla, VR'nin kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır.

      Manzaraların gerçek-zamanda görüntülenebilmesine imkan veren gerçekten güçlü işlemcilerin yanında, aslında bugün bile VR dünyalar oluşturmak için gerekli yazılım araçlarına sahibiz; OpenGL, etkileşimli 3D bir uygulama geliştirmek için gerekli fonksiyonlara sahip böyle bir grafik kütüphanesidir; taşınabilir, güçlü, üst-uç grafikleri, bu API'ı (Uygulama Programlama Arabirimi) diğerlerinden üstün kılmış, ve gelişmiş CAD uygulamaları için en çok tercih edilen kütüphane yapmıştır.

      Bu tezde, bir DXF dosyada tanımlı manzara içinde gezinebilmeye izin veren, donanımdan bağımsız, etkileşimli bir 3D uygulama geliştirilmiştir. OpenGL gibi, DXF de, taşınabilir bir nesne veritabanı formatıdır ve CAD programlan arasındaki veri alışverişini mümkün kılar. Programdaki genelleştirilmiş algoritmalar sayesinde, kullanıcı herhangi bir DXF dosyayı açabilmekte ve veritabanında tanımlı manzara içinde gezinebilmektedir. Bu

      sürüm, ilave herhangi bir araca gerek olmaksızın Windows 95/NT altında çalışabilmesine rağmen, taşınabilirlik, geliştirme aşamasında, OpenGL ve DXF'i kullanmaya yönelten önemli bir faktör olduğu için, az bir gayretle diğer platformlara taşınabilir.

      Bu çalışmada diğer 3D API'lar da incelenmiş ve karşılaştırılmış, ama asıl ilgilenilen konu OpenGL ve onun efektif kullanımı olmuştur. Program Windows 95 altında VC++ kullanılarak geliştirilmiş ve değişik sistemlerde test edilmiştir.

      

      Anahtar kelimeler: sanal gerçeklik, 3D grafik kütüphaneleri, OpenGL.