Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Yüksel AY
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Mustafa ULUTAŞ
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: NOVELL ALTINDA OTOMASYON PROGRAMI UYGULAMASI
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/1/1997
Sayfa Sayısı: 128
Tez No: T774
Özet:

      Bu çalışmada bir otomasyon sistemi örneği olan, hasta takip ve faturalandırma programı yazılmıştır. Bu programın yazılması sırasında iki noktaya ağırlıklı olarak önem verilmiştir. Birincisi kullanıcıya hitap etmesi açısından mümkün olduğunca anlaşılır ve kullanışlı menüler tasarlanmış ve kayıt yapılması sırasında kullanıcının en az şekilde klavye kullanması, dolayısıyla da zaman kazancı sağlaması ve birikmelerin önlenmesi sağlanmaya çalışılmıştır. İkincisi ise dataların çokluğu nedeni ile hızlı bir biçimde kayıt ekleme, kayıt silme, arama, listeleme ve döküm işlemleri için uygun ve güvenli bir dosya yapısının belirlenmesidir. Bu amaçla bir çok denemeden sonra ağaç dosya yapısı kullanılmıştır. Bu amaçla kayıtlardan seçilen anahtar kelimelere ikili ağaç yöntemi ile indeks dosyaları oluşturulmuş ve yüksek bir erişim hızı sağlanmıştır. Dosya işlemleri sırasında sadece yazmak ve kayıt okumak için ana dosyalar kullanılmakta, diğer arama, sıralama ve kayda erişim işlemleri için indeks dosyaları kullanıldığı için ana dosyalardaki bozulmalar minimuma indirilmeye çalışılmıştır.

      Programın yazımında ağırlıklı olarak iki nokta üzerinde durulmuştur. Birincisi kullanıcı ara yüzü olan menü şekilleri ve kolay kullanımı, ikincisi ise yapılan işin kolay ve hızlı bitirilebilmesidir.

      Program Borland C++ derleyicileriyle derlenmektedir. Bu program Novell ve DOS işletim sistemleri altında denenmiştir.

      

      Anahtar Kelimeler : İkili ağaç, nesne, novell, veri tabanı, indeks, nesnel programlama