Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Murat SEZER
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ali GANGAL
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: ÇOK YOLLU İLETİŞİM KANAL PARAMETRELERİNİN KESTİRİM YÖNTEMİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/1/1997
Sayfa Sayısı: 87
Tez No: T769
Özet:

      İletişim sistemlerinde, vericiden gönderilen işaret, farklı özellikteki madde sınırları ile karşılaşıp bu maddelerden yansıdığı için çok yollu yayılım meydana gelmektedir.

      İletişim ortamının saçılım özelliğinden dolayı işaret sürekli olarak dağılmaktadır. Bu iletişim olayı istenmeyen bir durumdur.

      Bu tezde, doğrusal zamanla değişmeyen çok yollu iletişim kanalı için yeni bir parametre kestirim yöntemi geliştirilmiştir. Geliştirilen yöntem iki aşamadan oluşmaktadır İlk aşamada, gecikme süreleri ve yol sayısı uyumlu süzgeçleme tekniği ile doğru olarak kestirilmektedir. İkinci aşamada, her bir yolun zayıflama katsayıları doğrusal en küçük kareler kestirim yöntemi kullanılarak kestirilmektedir.

      Yöntemin performansı, çeşitli gürültü seviyelerinde ve zaman-bant genişliği çarpımı değerlerinde incelenmiş ve değerler diğer mevcut olan yöntemlerle karşılaştırılmıştır. Elde edilen sonuçlar, geliştirilen yöntemin doğruluğunu ve artan performansa sahip olduğunu göstermiştir.

      

      Anahtar kelimeler : Çok Yollu İletişim Kanalı, Parametre Kestirme, Doğrusal Zamanla