Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: İlhan ÖZKAN
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Temel KAYIKÇIOĞLU
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: KORONER DAMARLARININ ÜÇ BOYUTLU YAPISININ İKİ VE ÜÇ İZDÜŞÜM GÖRÜNTÜSÜNDEN ELDE EDİLMESİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/1/1997
Sayfa Sayısı: 61
Tez No: T756
Özet:

      Bu tez iki ve üç izdüşüm görüntüsü kullanılarak dallanan koroner damar parçasının üç-boyutlu olarak oluşturulması için iki metod tanımlar. Her iki metod da eliptik kesite sahip üç-boyutlu genelleştirilmiş silindir (GS) esasına dayanır ve kenar parametrelerinin kestirimine dayanan bir model, izdüşüm profillerinden kestirilen izdüşüm parametrelerinden damar kesitini oluşturan elips parametrelerinin doğru olarak hesaplanmasını içerir. Ayrıca damar boyunca süreklilik özelliği ve elipsin kuadratik ifadesi, elipsin görüntü düzlemindeki parlaklık dağılımı, kullanılarak üç-boyutlu şekilleri hesaplanmıştır. Damar kesitinin gözlenen parlaklık dağılımı için eğrisel bir parametrik model geliştirilmiş ve elips parametrelerini verecek olan parametrelerin kestirilmesinde kullanılmıştır. Damar kesitinin gözlenen parlaklık dağılımının parametreleri gerçek damara ait dağılım fonksiyonu, kemiklerin ve organların oluşturduğu arka-plan, gürültü ve buğulamayla ilişkilidir. İzdüşüm profillerinden parametreleri kestirmede doğruluğu ve yakınsamasından dolayı Marquardt- Levenberg Algoritması kullanılmıştır.

      Kestirilen izdüşüm parametrelerinden elips parametrelerinin hesaplanmasına ilişkin ifadeler geliştirilmiştir. İki izdüşüm kullanıldığında aynı alana sahip farklı iki elips elde edildiği gösterilmiştir. Bunun yanında üç izdüşüm görüntüsünden tek bir elips elde edilir.

      Yöntemin performansı, çeşitli arka-plan ve farklı gürültü seviyelerinde hesaplanmış ve sonuçlar bilgisayarla üretilmiş veriler ve gerçek veriler üzerinde denenmiştir.

      

Anahtar Kelimeler : Koroner damar, Elips, Üç-boyutlu yapı.