Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Birol ŞEKERCİ
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Mustafa ULUTAŞ
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: UNİX DAĞILIM PROGRAMLAMA VE PARALEL İŞLEMLER
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/2/1997
Sayfa Sayısı: 98
Tez No: T745
Özet:

      Bu çalışmada, örnek teşkil eden bazı uygulamalar ağ üzerindeki iş istasyonlarınca ortak olarak çalıştırılmışlardır. Bir başka deyişle farklı iş istasyonlarında koşan programlar birlikte ortak problemler üzerinde çalışmışlardır. Programların haberleşmesinde genel olarak istemci-sunucu ikilisi kullanılmıştır.

      İş istasyonlarındaki işletim sistemi UNIX’tir. İstemci-sunucu ikilisi bu işletim sisteminin sistem çağrılan kullanılarak C programlama dili ile gerçekleştirilmiştir.

      Farklı özelliklere sahip bir kaç problem dağınık programlama ile çözülmüş, tek bir makine da ardışıl programlama ile olan çözüm süresi kısaltılmaya çalışılmıştır. Çözüm süresi ile kullanılan toplam iş istasyonu ada makine sayısı arasındaki ilişki probleme göre değişmektedir.

      Problemlerden ilki bir frakral resminin hesabıdır. Yöntemin temel prensipleri bu örnek üzerinde anlatılmıştır. İkincisi, ilkine göre farklı bir yapıda olan bir yapay sinir ağının dağınık programlanmasıdır. Bu örnek için farklı bir yöntem geliştirilmiştir. Üçüncüsü ise bir jeofizik uygulamasıdır. Bu problemin özelliği ise çok fazla hesaplama ve büyük miktarda veri kullanılması gerektiğidir. Bu program için yalnızca sonuçlar verilmiştir.

      Haberleşme ihtiyacı az olan paralel modüllere sahip problemlerde olumlu sonuçlar alınmıştır

      

      Anahtar kelimeler : Dağınık programlama, paralel işlemler.