Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Murat TAŞAR
Danışman: Doç. Dr. Kemal ERDOĞDU
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: OFFSET FRESNEL BÖLGELİ DÜZLEMSEL ANTENİN TASARLANMASI VE PRATİK OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/9/1996
Sayfa Sayısı: 75
Tez No: T727
Özet:

      Mikrodalga frekanslarında yapılan uydu haberleşmesinde açıklık antenleri kullanılır. Parabolik yansıtıcılar yaygın olarak kullanılan açıklık antenleridir. Bununla birlikte, parabolik yansıtıcı antenlerin, yapım zorluğu, yağmur ve kar etkisiyle başarımın düşmesi gibi, bazı olumsuz yanları vardır. Söz konusu bu olumsuzluklar, düzlemsel açıklık antenlerin önemini artırılmaktadır. Son yıllarda, yüksek güçlü uyduların devreye girmesiyle, bu antenler üzerine yapılan çalışmalar hız kazanmıştır.

      Bu tez çalışmasında, dielektrik bir taban malzeme üzerine Fresnel bölgeleri işlenerek gerçeklenen ve kısaca FBD olarak adlandırılan düzlemsel antenler incelenmiştir. 10.95-11.7 GHz bandında başarım karakteristiklerine ilişkin bağıntılar elde edilmiştir. Offset FBD antenlerin uzak - alan paternlerine ilişkin grafikler verilmiştir. Deneysel Offset FBD yansıtıcı; antenler gerçeklenip test edilmiştir.

      Deneysel olarak gerçeklenen FBD antenlerle, el yapımı olmalarına rağmen,uydulardan izlenebilir kalitede TV yayını alınmıştır. Yüksek kazancın gerekmediği durumlarda FBD antenler kolayca gerçekleştirilip kullanılabilir.

      

      Anahtar Kelimeler : FBD, OFSET FBD, Antenler, Yansıtıcı Antenler