Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Ferhat ÜNSAL
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Haydar KAYA
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: DİPOL ANTEN VE DİZİLERİN MOMENT YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/9/1996
Sayfa Sayısı: 54
Tez No: T723
Özet:

      Silindirik bir dipol anten üzerindeki akım dağılımı, uzunluğa bağlı olarak ya sinüzoidal veya düzgün biçimli alınır. Bu varsayımlar her problem için doğru sonuç vermediği gibi analitik olarak da çözüm zorluğu vardır. Problemin sayısal çözümleme yöntemleri kullanılarak çözülmesi çalışmaları yapılmıştır ve ele alınan dipol anten için bir integral denklemi çıkarılmıştır. Bu denklemi bilgisayar ile çözülebilecek denklem takımına dönüştüren en iyi tekniğin moment yöntemi olduğu görülmüştür.

      Bu çalışmada; moment yöntemlerinden parçalı sinüzoidal Galerkin kullanılarak dipol antenin akım dağılımı, giriş empedansı değişik dipol parametrelerine göre incelenmiştir. Bu parametrelerin akım dağılımına ve giriş empedansına, dipolun yakın alan bölgesinde bir parazitik elemanın olması durumunda etkisinin ne olacağı incelenmiştir. Antenler arası elektromagnetik kuplaj, anten dizilerindeki elemanların konumlarının belirlenmesi amacıyla incelenmiştir.

      Tüm yapılan incelemeler ve hesaplamalar bir program altında toplanmış olup sonuçların daha sağlıklı görülmesi amacıyla bir grafik programı da ana programa eklenmiştir.

      

      Anahtar Kelimeler: Dipol anten, moment yöntemi, akım dağılımı, giriş empedansı, elektromagnetik kuplaj.