Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Burhan ERGEN
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Mustafa ULUTAŞ
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: KİŞİSEL BİLGİSAYAR TABANLI İŞARET İŞLEME SİSTEMLERİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/6/1996
Sayfa Sayısı: 62
Tez No: T682
Özet:

      Endüstriyel uygulamalar için işaretleri gerçek zamanda algılama, yorumlama ve işleme ihtiyaçları yarıiletken üreticilerini yeni bir işlemci türü olan sayısal işaret işleyicileri tasarlamaya zorlamıştır.

      Bu işlemciler çok yararlı olmalarına karşılık, artan devre karmaşıklığı nedeniyle üretimdeki verim yıllarca düşük olmuştur. Yarıiletken teknolojisindeki gelişmeler ve gelişmiş yazılım uygulamaları için ihtiyaç duyulan yüksek işlem hızı, üreticileri genel amaçlı mikroişlemcileri iyileştirmeye zorlamıştır. Mikroişlemciler kısa zamanda kayda değer bir gelişme göstererek anında işleme gerektirmeyen işaret işleme uygulamalannda başan ile kullanılmaktadır.

      Bununla beraber karmaşık gerçek zaman işaret işleme uygulamaları hala çok büyük işlem ve G/Ç hızına ihtiyaç duymaktadır. Genel amaçlı mikroişlemciler eşdeğer Sayısal Sinyal İşleme yongalarına göre daha düşük fıyat/performans oranlanna sahip olduklanndan, işaretleri gerçek zamanda işlemek için işaret işleme algoritmalannı genel amaçlı mikroişlemcilere uyarlama eğilimi vardır.

      Bu çalışmada, sürekli zaman sinyallerinin sayısallaştınlıp kaydedildikten sonra işlenmesi gereken uygıılamalar yapılmış, gerçek zamanda gerçeklenme ihtiyacı gerektiren algoritmaları gerçekleyen uygulamalar kurulmuştur.

      

      Anahtar Kelimeler : Sayısal Sinyal İşleme, Kesmeler ve Zamanlayıcı