Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Ali ÇAŞKURLU
Danışman: Prof. Dr. Sefa AKPINAR
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: ÜÇ FAZLI ASENKRON MAKİNANIN BULANIK MANTIK KULLANARAK KONTROLU
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/6/1996
Sayfa Sayısı: 89
Tez No: T680
Özet:

      Alternatif akım (AA) makineleri mekanik olarak basit bir yapıya sahip olmalarına rağmen, doğrusal olmayan (non-lineer) ve birbirini etkileyebilen çok değişkenli bir kontrol yapısı vardır.

      Asenkron makineler kalkış anında ve moment kumanda değeri değişimlerinde yavaş bir tepke gösterirler. Bu problemlerin üstesinden gelebilmek için bulanık mantık " moment vektör kontrol yöntemi " ile birleştirilebilir.

      Bulanık mantık kontrolör, bulanık değişkenler kümesine dayanarak optimum anahtarlama durumunu seçmektedir. Bulanık kurallar makine hız tepkesine dayanılarak akım ve akı vektörlerinin gözlenmesi ile oluşturulmuştur.

      Sürekli durum çalışmada verimlilik optimizasyonu da hesaba katılmıştır. Moment kumanda değeri ile uygun olarak. akı genliği kontrol altında tutulmak suretiyle optimum verimlilik sağlanmıştır.

      Benzetim çalışmalarından elde edilen sonuçlar, uygulanan yöntemle, kalkış anındaki akı ve moment tepkelerinin, moment kumanda değişimlerindeki tepkelerin, geleneksel kontrol yöntemlerinden daha başarılı bir şekilde elde edildiğini göstermektedir.

      

      Anahtar Kelimeler : Bulanık mantık, Vektör kontrol, Asenkron makina.