Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: İrfan ŞENLİK
Danışman: Yrd.Doç.Dr. Güven ÖNBİLGİN
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: TEK PARÇA İKİNCİL YANLI LİNEER ASENKRON MOTORLARIN GÜÇ ELEKTRONİĞİ İLE KONTROLU ÜZERİNE BİR İNCELEME
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/1/1985
Sayfa Sayısı: 135
Tez No: T67
Özet:

      Bu çalışma,tek parça (özellikle çelik)sekonderli lineer asenkron motorların güç elektroniği yardımıyla kontrolunu kapsamaktadır.

      Önce lineer asenkron motorların kısa bir tanıtım ve sınıflandırması yapılmıştır. Daha sonra olabilecek güç elektroniği ile kontrol yöntemleri kısaca açıklanmıstır.

      Çalışmanın ağırlık noktasının öncelikle ilgili güç elektroniği devrelerinin tasarımı ve tek parça rotorlu asenkron motorların deneysel incelenmesi oluşturmuştur.

      Motorun gerilim ayarı için tristörlü değişken gerilim kıyıcı frekans gerilim ayarı için ise tranzistörlü darbe genişlik modülasyonu (PWM) evirici gerçeklenmiştir. Eviricinin doğru gerilim düzeyi ile üçgen dalga modülasyonuna göre tüm bölümlerinin tasarımı ve yapımı gerçekleştirilmiştir.

      Sincap kafesli, tek parça çelik rotorlu, tek parça alüminyum rotorlu deney motorları oluşturularak, bu motorların hem sabit gerilim-frekanslı sinüs biçlmli beslemesi, hem de güç elektroniği düzenekleriyle beslenmesi durumları incelenmiztir.

      Çalışmada ayrıca çelik sekonderli lineer asenkron motorların analiz ve tasarımı ile değişken frekanslı beslenmesindeki analiz yöntemleri hakkında bilgi verilmiştir.

      En son olarak sonuçlar ve gözlemlerin değerlendirildiği çalışmada, elde edilen temel bilgiler ışığında çalışmanın ilerletilmesi için öneriler geliştirilmiştir.

      

      Anahtar Kelimeler : Güç elektroniği, Motor kontrolu, Kütle rotorlu asenkron motor, Değişken gerilim kıyıcı, Darbe genişlik modülasyonlu (PWM) evirici, Lineer asenkron motor.