Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Erdal KILIÇ
Danışman: Yar. Doç. Dr. İsmail H. ALTAŞ
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: SENKRON MOTOR GÜÇ KATSAYISININ BULANIK MANTIK İLE DENETİMİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/5/1996
Sayfa Sayısı: 87
Tez No: T662
Özet:

      Bulanık mantık teorisine dayalı kontrol sistemlerinin kullanılması ile klasik kontrol sistemlerinin denetimde zorlandığı, matematiksel modelleri belli olmayan sistemlerde denetimde büyük kolaylıklar sağlamıştır. Bu teori kullanılarak tasarlanmış kontrolörler aynı zamanda klasik kontrolörlerin yaptığı kontrol işlemlerini de esnek kuralları nedeniyle kolayca gerçekleştirebilmektedirler. Burada; bulanık mantığın temelleri, kullanım alanları ve gelişiminin yanı sıra şebeke ve fabrikalarda güç katsayısı kontrolünün önemi ve teknikleri özetlenmiş ve bulanık mantık teorisi kullanılarak senkron motorlarda güç katsayısı düzeltiminin yapılıp yapılamayacağının yanı sıra, senkron motorların güç katsayısı düzeltilmesinde senkron kondansatör olarak kullanılma durumu da ele alınmıştır.

      Enerjiye olan talebin her geçen gün daha da artması mevcut enerji kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılmasını gerektirmektedir. Bu nedenle üretilen enerjinin verimli bir şekilde kullanılması, gereksiz güç harcamalarının minimuma indirilmesi gerekir. Fabrika yada diğer endüstri kurumlarının harcadığı yararlı güç aktif güç olduğundan bu kuruluşlarda tüketilen reaktif güç minimuma indirilmeli, yada bu ihtiyaç şebeke yerine

      başka bir kaynaktan sağlanmalıdır. Dolayısıyla ulusal şebekeden çekilen güç katsayısı düzeltilerek kaynaktan çekilen reaktif güç azaltılır. Bu tezde de bulanık mantık teorisi kullanılarak senkron motor güç katsayısı , kontrolü yardımıyla enerji kaynakların veriminin artırılması amaçlanmıştır

      Burada daha çok senkron motora sahip bir fabrika ele alındığı için güç katsayısının düzeltilmesinde de bu varolan senkron motorlardan yararlanma yoluna gidilmiştir.

      Yapılan simülasyon çalışmalarına ilişkin sonuçlar şekillerle gösterilip gerekli yorumları yapılarak teze eklenmiştir.

      

      Anahtar Kelimeler: Bulanık Mantık, Senkron Motor, Güç Katsayısı, Kontrol Sistemleri