Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Erkan Fidan
Danışman: Doç. Dr. Cemil ÜRÜNLÜ
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: SIĞAÇ UYARTIMLI ASENKRON GENERATÖR
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/5/1996
Sayfa Sayısı: 50
Tez No: T661
Özet:

      İnsanların enerjiye olan ihtiyacı teknolojik gelişmelerden dolayı günden güne artmaktadır. Bunun yanında dünyamızda halen kullanılan enerji kaynaklarının tüketiminin artması rüzgar ve nehirler gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının önemini artırmaktadır.

      Bu yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üretilmesinde asenkron makinenin generatör olarak kullanılmasının güncel hale gelmesi tüm dünyada bilim adamlarının dikkatini çekmiştir .Bu tür uygulamalarda asenkron makinenin özellikle sincap kafes tip asenkron makinanın generatör olarak kullanılması senkron generatörlere göre daha popüler hale gelmektedir. Çünkü, asenkron generatörler sabit hızda olduğu gibi değişik hızlarda da güç dönüşümü yapabilmektedir. Ayrıca bazı özellikleri ile senkron generatörlerden daha kullanışlıdırlar.

      ßu çalışmada geliştirilen rnodel sığaç uyartımlı asenkron generatörün geçici durum davranışının incelenmesi için kullanılmıştır. Daha sonra elde edilen teorik sonuçlar, deneysel sonuçlarla karşılaştırılmıştır.

      

      Anahtar Sözcükler : Kendi kendini uyarma, doyma, asenkron generatör.