Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Melek SARICAOĞLU
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Rıfat YAZICI
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: YAPAY SİNİR AĞLARIYLA EL YAZISININ DİLİMLENMESİ VE KARAKTERLERİN TANINMASI
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/2/1996
Sayfa Sayısı: 146
Tez No: T653
Özet:

      Bu çalışmada, insan beyninin yapısal ve fonksiyonel özelliklerinden yararlanılarak geliştirilen, birbirlerine

      ağırlık bağlantılarıyla bağlanmış sinir adı verilen basit hesap elemanlarından oluşan ve programlamak yerine eğitilme yönteminin esas alındığı yapay sinir ağları yardımıyla el yazısının dilimlenmesi ve karakterlerin tanınması işlemleri üzerinde durulmuştur.

      Bu işlemler yapılırken çok katlı bir sinir ağı hata geri yayma yöntemiyle eğitilmiş ve el yazı karakterleri değişik biçimlerde analog veya binary olarak tanıtılmış olup, ağırlıklandırma denilen yöntem ile beraber kullanılan, pencereleme yöntemiyle de karakterlerin dilimlenmesi işlemi gerçekleştirilmiştir.

      

      Anahtar Kelimeler : Sinir ağı, Elyazısı, Karakter Tanıma