Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Mahmut ÖZER
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Temel KAYIKÇIOĞLU
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: İKİ BOYUTLU İZDÜŞÜMLERİNDEN ELİPSOİDLERİN ELDE EDİLMESİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/1/1996
Sayfa Sayısı: 66
Tez No: T629
Özet:

      Bu çalışmada, kalp ve omurga gibi anatomik organların modellenmesinde kullanılan elipsoidin, iki-boyutlu izdüşümleri kullanılarak üç-boyutlu yapısının elde edilmesi problemi incelenmiştir. İlk olarak, bir elipsoidin üç farklı açıdan alınmış izdüşüm görüntülerinden yararlanarak elipsoidin üç-boyutlu yapısının eldesi için bir yöntem geliştirilmiştir. Elipsoidin herhangi bir bakış açısı için dikgen izdüşüm görüntüleri, çizgi integrali yardımıyla elde edilmiştir. Görüntüleme işlemlerinde doğrusal olmayan işlemlerden dolayı gürültü ve buğulama da dikkate alınmıştır. Ayrıca, elipsoid civarındaki cisimlerin oluşturduğu arkaplandaki işlemlere katılmıştır.

      Elipsoidin izdüşümü, kenarları elips olan bir fonksiyondur. Elipsin parametreleri a, b ve c olup izdüşüm parametreleri olarak adlandırılmıştır. İzdüşüm görüntülerinin tüm yatay ve dikey profillerine Marquardt-Levenberg algoritması uygulanarak elipsin kenar noktaları kestirilmiştir.

      Kestirilen bu noktalara en küçük kareler yöntemine dayalı bir teknik uygulanarak izdüşüm parametreleri a, b ve c hesaplanmıştır. Üç bakışa ait kestirilen izdüşüm parametreleri; üç-boyutlu yapısının eldesi için geliştirilen yöntemde kullanılarak elipsoide ait katsayılar elde edilmiştir.

      Yöntem farklı gürültü seviyeleri, elipsoid boyutları, zayıflatma katsayıları ve gerçek anjiyogramlardan alınmış arkaplanlar için test edilerek performans analizi yapılmıştır.

      

      Anahtar Kelimeler: İzdüşüm, kestirim, buğulama, arkaplan, elipsoid, üç -boyutlu yapı, zayıflatma katsayısı