Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Nuri İKİZLER
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Rıfat YAZICI
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: DOĞRUSAL ÖNGÖRÜMLEME KODLAMA VE YAPAY SİNİR AĞLARI YÖNTEMLERİNİN SES TANIMADA KULLANILMASI
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/12/1996
Sayfa Sayısı: 98
Tez No: T611
Özet:

      İnsanların birbiriyle olan iletişimini sağlayan en önemli olgu hiç kuşkusuz ses işaretleridir.İnsanlar ürettikleri sesler ile diğer insanlara duygularını,düşüncelerini ve yapmak istediklerini iletirler.Gerek insanlar,gerekse diğer canlıılar arasındaki iletişimi sağlayan bu ses işaretlerini kullanarak ,insanlarla bilgisayar arasında sesli bir iletişim sağlamak mümkündür.Bilgisayarların insanlar tarafından söylenen sesleri tanıması ve tanıdığı bu sesler yardımıyla aldığı emirleri yerine getirmesi,günümüzde birçok alanda gerek sağlıklı,gerekse özürlü kişilerin bilgisayar teknolojisinden çok daha verimli bir şekilde yararlanmasını sağlayacaktır.

      Ses işaretlerinin bilgisayar tarafından tanınma işlemine kısaca ses tanıma demek mümkündür.Ses tanıma sistemlerinin geliştirilmesi özellikle el ve ayaklarını kullanamayan özürlü insanların çevrelerindeki elektronik cihazları konuşarak kontrol etmeleri bakımından oldukça önemlidir.Bunun yanında güvenlik sistemlerinde veya kısaca elektronik sistemlerin girdiği bütün alanlarda ses tanıma sistemleri kendine kullanım sahası yaratabilir.

      Oldukça geniş olan kullanımsahası ve insan hayatına getireceği kolaylıklar dikkate alındığında ses tanıma sistemleri araştırmacıların ilgi odağı haline gelmektedir.Bugüne kadar bu alanda yapılan çalışmaların çok başarılı sonuçlar vermemiş olması da bu konuya olan ilgiyi daha da arttımıştır.

      Bu amaç doğrultusunda gerçekleştirilecek çalışmada,Doğrusal Öngörümleme Kodlama yöntemi ile ses işaretlerinin analizi yapılarak bu işaretlerin belirli parametrelerle temsil edilmesi sağlanacaktır.Daha sonra canlıların yapısında bulunan sinir sistemi örnek alınarak geliştirilmiş Yapay Sinir Ağları eğitilerek bir ses tanıma sistemi oluşturulacak ve bu sistem ile bilgisayarların giriş yapılan ses işaretlerini hangi oranda tanıdığı araştırılacaktır.

      

Anahtar kelimeler:

      Ses Analizi, Ses Tanıma, Doğrusal Öngörümleme Kodlama ,Yapay Sinir Ağı, Formant Frekansı