Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Ekrem Serdar MANASOĞLU
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Rıfat YAZICI
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: DOĞRUSAL OLMAYAN ZAMANLA DEĞİŞMEYEN SİSTEMLERDE PARAMETRE KESTİRİMİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/12/1996
Sayfa Sayısı: 98
Tez No: T610
Özet:

      Bir sürecü tasarımı ve işleyişinin anlaşılması açısından matematiksel modeller büyük bir öneme sahiptir.Matematiksel modeller bağımlı ve bağımsız değişkenler ,model parametreleri ve değişkenler arasındaki ilişkiyi belirten denklemler içerirler.

      Model parametrelerinin kestirimi,model ile sistemden ölçülen değerler arasında tanımlanan hata fonksiyonunun minimum yapılmasına dayanmaktadır.

      Bu tezde,doğrusal olmayan zamanla değişmeyen bir sistemin parameterelerinin sistemden ölçülen değerlerden yararlanarak kestirilmesi için en küçük kareler yöntemine dayalı yeni bir yöntem geliştirilmiştir.

      Geliştirilen yöntemin performansını test etmek için ,yöntem farklı ölçümler ve farklı gürültü seviyeleri için değişik modellere uygulanmıştır.Elde edilen sonuçlar yinelemeli en küçük kareler yönteminden elde edilen sonuçlar ile karşılaştırılmıştır.

      Sonu olarak,geliştirilen yöntem ile kestirilen parametrelerin gerçek değerlere yakınsadığı ,geliştirilen yöntemin parametrelerin başlangıç değerlerine göre geniş bir yakınsama bölgesine sahip olduğu ve daha az sayıda ölçüm değerine ihtiyaç duyduğu görülmüştür.

      

Anahtar Kelimeler: Doğrusal Olmayan Zamanla Değişmeyen Sistem ,Parametre kestirirmi ,En Küçük Kareler Yöntemi