Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Mehmet ATMACA
Danışman: Doç.Dr. Rasim ALDEMİR
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: DÖRT BÖLGEDE (M-n) ÇALIŞAN DOĞRU AKIM MAKİNASI
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/1/1985
Sayfa Sayısı: 65
Tez No: T61
Özet:

      Bu çalışma serbest uyarmalı doğru akım makinasının güç elektroniği yardımı ile kontrolunu kapsamaktadır.

      Önce doğru akım makinalarının kısa bir tanıtımı yapılmış ve sistem denklemlerinin çıkarılması anlatılmıştır. Daha sonra doğru, akım makinalarında kontrol yöntemleri kısaca açıklanmıştır.

      Çalışmanın ağırlık noktasını öncelikle kontrol devrelerinin tasarımı ve serbest uyarmalı doğru akım makinasında deneysel incelenmesi oluşturmuştur.

      Makinanın dört bölgeli çalışma koşullarını sağlamak amacı ile anti paralel iki köprü doğrultucu montajı gerçekleştirilmiş, çalışmalar tek köprü ile yapılmıştır.

      Çalışmada hız kontrolunun sabit olarak yapılması tasarlanmış ve bunun için gerekli kapalı çevrimi sağlayan geribesleme devreleri gerçekleştirilmiştir. Deneysel çalışmalar sistemin açık çevrimli konumu için gerçeklenmiştir.

      Son olarak sonuçlar ve gözlemlerin değerlendirildiği çalışmada ,elde edilen temel bilgilerin ışığında çalışmanın ilerletilmesi için öneriler geliştirilmiştir.

      

      Anahtar Kelimeler : Doğru akım makinası,Tristörlü doğrultucu, Ateşleme devresi, Akım geribeslemesi, Hız geribeslemesi, Hız kontrolu