Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Mustafa Zihni SERDAR
Danışman: Doç.Dr. Mümtaz YILMAZ
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: VİDEO İŞARETİ İLETİMİ İÇİN BİR İNTERFRAME-DPCM DİZGESİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/12/1985
Sayfa Sayısı: 59
Tez No: T60
Özet:

      Video işareti sayısala çevrildiğinde 100-200 M bit/s düzeyinde yüksek data akıları ortaya çıkmaktadır. Bu data akısını azaltmak özellikle iletimde büyük tasarruflar sağlayacaktır. ßu çalışmada data akısı azaltan yöntemlerden birisi olan DPCM ile video işareti data akısı azaltılmaya çalışılmıştır. Her pixel değeri ile l görüntü önceki pixel değeri arasındaki fark kodlanarak iletilmektedir (Interframe DPCM).

      Data sıkıştırma teknikleri, işaret istatistiğine bağlı olduğundan birinci bölümde data istatistiği kavramları gözden geçirilmiştir. İkinci bölümde data sıkıştırma yöntemleri incelenmişlerdir. Üçüncü bölümde tahmin algoritmaları anlatılmakta ve sınıflandırılmaktadır. Dördüncü bölümde DPCM dizgelerinin kararlılık analizleri yapılmaktadır.

      Beşinci bölümde video işareti için bir interframe-DPCM dizgesinin tasarımı ve gerçekleştirilmesi anlatılmaktadır. Bu dizgenin gerçekleştirilmesinde karşılaşılan sonuçlar, elde edilen sonuçlar ve bu çalışmanın nasıl genişletilebileceği altı ve yedinci bölümlerde verilmektedir.