Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Ergin BEKTAŞ
Danışman: Prof.Dr.Sefa AKPINAR
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: YGDA İLETİM SİSTEMLERİNDE KARARLILIĞIN İNCELENMESİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/6/1995
Sayfa Sayısı: 97
Tez No: T594
Özet:

      Elektrik enerjisine olan gereksinimin giderek artması ve iletilmesi gereken enerji miktarındaki artışlar Yüksek Gerilimin Doğru Akım (YGDA) la iletildiği sistemleri yeniden gündeme getirmiştir.

      Bilindiği gibi bağıl enerji kayıpları gerilimni karei ile ve güç faktörü ile ters orantılıdır.Ancak yük olarak kullanılan aygıtların çoğunun alternatif akım (AA) da çalışması ve enerji üreten aygıtların AA olması araya doğrultucu ve daha sonra evirici kullanma zorunluluğu getirir.Bu doğrultucu ve evirici devrelerinde kullanılan tristörlerin ateşleme açıları sistemin dinamik davranışını ve kararlı çalışmasını etkiler.

      Bu çalışmada YGDA Enerji iletim sistemlerinde kullanılan Alternatif Akım(AA) ve Doğru Akım(DA) çevirici devreleri incelenip ,kullanılan tristörlerin ateşleme açılarının kararlılık üzerine etkileri araştırılmaktadır.

      

      Anahtar kelimeler : Yüksek Gerilim Doğru Akım (YGDA) , Alternatif Akım (AA) , Doğru akım (DA) , Tristör , Ateşleme açısı