Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Cihan AYDIN
Danışman: Yrd.Doç.Dr.Temel KAYIKÇIOĞLU
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: SAYISAL MODÜLASYON SİSTEMLERİNİN HATA ORANLARININ KESTİRİMİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/5/1995
Sayfa Sayısı: 87
Tez No: T567
Özet:

      Bu tezde ,toplamsal beyaz Gauss gürültüsü eşliğinde QAM,PSK,MSK sayısal modülasyon sistemlerinde hata değerlerini bulmak için bir yöntem vermekteyiz.Yöntem, doğrusal kestirim yöntemi olan Marquardt-Levenberg kestirim yöntemine dayanmaktadır.

      Yöntemin performansı,farklı gürültü seviyeleri için diğer yöntemler ile karşılaştırılmıştır.Karşılaştırma sonuçları yöntemin daha küçük hata olasılığına sahip olduğunu göstermiştir.

      

Anahtar kelimeler: Kuadratur Genlik Modülasyonu,Faz Kaydırmalı Anahtarlama,Hata Oranı,Uyumlu Süzgeç, Levenberg-Marquardt yöntemi,İşaret algılama