Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Süleyman YALÇINKAYA
Danışman: Yrd.Doç.Dr.Temel Kayıkçıoğlu
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: Çok Yollu İletişim Kanal Parametrelerinin Kestirimi
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/7/1995
Sayfa Sayısı: 67
Tez No: T562
Özet:

      İletişim sistemlerinde ,çok yollu sistem yayılımı ,ietişim ortamının saçılım özelliğinden meydana gelmektedir.Bu çalışmada doğrusal zaanla değişmeyen ,çok yollu iletişim kanal parametrelerinin kestirimi yapılmıştır.Çok yollu iletişim kanalının matematiksel modelinden yararlanılmıştır.Test sinyali ile model çıkıştan elde edilen sinyaller kullanılarak kanal parametreleri kestirilmiştir.

      Yöntem,uyumlu süzgeç metodu ile en küçük kareler kestirim algoritmasının birleşiminden oluşmaktadır.Önerilen bu yeni yöntemde ,uyumlu süzgeç ardından ,Marquardt –Levenberg kestirim algoritması gelmektedir.

      Önerilen yöntemin performansı ,çeşitli görüntü seviyelerinde ve kanal parametrelerinin birbirlerine yakın olma durumlarında test edilmiştir.Sonuçlar ters süzgeçleme tekniği ile karşılaştırılmış ve önerilen yöntemin daha iyi sonuçlar verdiği gözlemlenmiştir.

      İletişim sistemlerindeki ,çok yollu iletişimin etkisini ortadan kaldırabilmek için bazı yaklaşımlar ,sonuç olarak sunulmuştur.

      

      Anahtar Kelimeler:Çok Yollu İletişim Kanalı,Parametre Kestirme,Uyumlu Süzgeç,En Küçük Kareler Yöntemi,Marquardt-Levenberg Algoritması,Ters Süzgeç