Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Metin UZUN
Danışman: Yrd.Doç.Dr.Temel KAYIKÇIOĞLU
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: KORONER ARTER DAMARLARININ ÜÇ BOYUTLU YAPISININ ÜÇ FARKLI AÇIDAN ALINMIŞ ANJİYOGRAMLARINDAN ELDE EDİLMESİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/12/1994
Sayfa Sayısı: 65
Tez No: T526
Özet:

      Koroner anjiyogramların görsel olarak değerlendirilmesi büyük bir değişiklik gösterdiğinden dolayı, koroner damarlarının boyutlarını bilgisayar yardımıyla nicel olarak değerlendirilmesi aktif bir araştırma alanıdır.

      Daralmış koroner alterlerinin otopsisi kesit biçimlerinin çoğunun elliptik bir kesit yapısına sahip olduğunu göstermiştir.Tek bir bakışa ait parlaklık dağılımına bakılarak yapılna daralma ölçümü ciddi hataya neden olur.Hatta bir elipsin tek bir şekilde eldesi üç farklı açıdan alınmış parlaklık dağılımlarını gerektirmesinden dolayı iki farklı açıdan alınmış parlaklık dağılımlarının bir eliptik kesitinin eldesinde yeterli değildir.

      Bu tezde,ilk olarak herhangi bir elipsin herhangi bakışa ilişkin parlaklık dağılımı verilmektedir.Bu model gürültü ve buğulanmayı hesaba katmaktadır.Parlaklık dağılımlarının parametrelerinin kestirimi için bir doğrusal olmayan parametre kestirim yöntemi kullanılmaktadır.

      İkinci olarak, üç boyutlu yapıyı elde etme algoritması tanıtılmaktadır.

      Son olarak ,üç boyutlu yapısının kompütürde üretilmiş verideki performansı verilmektedir.

      

Anahtar kelimeler: Atardamar, Daralma, Üç boyutlu yapı elde etme