Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Ercan AĞIR
Danışman: Yrd.Doç.Dr.Rıfat Yazıcı
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: İKİ DÜZLEMLİ İZDÜŞÜMLERDEN ÜÇ BOYUTLU HACİMLERİN İNŞASI
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/1/1994
Sayfa Sayısı: 61
Tez No: T466
Özet:

      Bilgisayarda üretilen üç boyutlu görüntülerin gerçeğe yakın bir şekilde görüntülenebilmesi,cismin tanımlanmasında ve kurulmasında kullanılan çeşitli yöntemlerin gücüne baplıdır.Herhangi bir cisim noktalar takımı veyamatematiksel ifadeler ile tanımlanabilir. Matematiksel olarak tanımlanan cisimlerin şekilsel özellikleri dışında ,aydınlatma ,boyama ve yüzey özellikleri gibi cisme doğallık kazandıran unsurların önemi de büyüktür.

      Bu tez çalışmasında , iki düzemli izdüşümlerden üç boyutlu hacimlerin inşası için bilgisayara dayalı bir yöntem sunulmuştur.Genelleştirilmiş silindirlerin (GC) ,üç boyutlu inşası için ilk önce üç boyutlu uzayda bir GC oluşturulmuştur.Bu GC üzerinde yapılan bir takım kalibrasyon teknikleri ile düzlemlerden yapılacak geri izdüşüm işleminde kullanılacak bilgiler elde edilir.

      Uzayda oluşturulmuş olan GC’nin xy ve yz düzlemlerine olmak üzere iki düzleme izdüşümü yapılmıştır. Düzlemlere yapılmış olan izdüşüm görüntülerin ,kalibrasyon işleminde elde edilen bilgiler yardımıyla üç boyutlu uzaya geri izdüşüm işlemi yapılmaktadır.

      Matematiksel olarak elde edilen bu algoritmaya ilşkin bilgisayar programı yazılarak ,görüntüler elde edilmiştir.

      Anahtar kelimeler: İki düzlemli izdüşüm , döndürme , öteleme , ölçekleme , geri izdüşüm ,atardamar