Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Hasan KARAL
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Rıfat Yazıcı
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: TÜRKÇE SÖZ-ANALİZ SENTEZİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/6/1993
Sayfa Sayısı: 74
Tez No: T415
Özet:

      Bu çalışmada söz analiz-sentezi konusunda kullanılan değişik analiz-sentez yöntemleri incelenerek Türkçeye uygulaması yapılmıştır.Bu yöntemlerden Doğrusal Öngörümleme Yöntemi (DÖK) kullanılarak Türkçede bulunan ünlü harflerin analiz ve sentezi yapılmıştır.Ayrıca söz işaretinin yalnızca kutuplarını kullanan tüm-kutup yöntemi kullanılarak bu harflerin tayf dağılımları elde edilmiştir.Söz analiz-sentez yöntemleri temelde insanın ses üretme mekanizmasından yararlanılarak elde edilir. Söz sentezi için kullanılan model ,ünlü harfler için periyodik bir darbe dizisi ve ünsüz harfler için ise gürültü kaynağı ile uyarılan bir süzgeç şeklndedir.

      Öncelikle söz sentezine neden gerek duyulduğu açıklanarak çeşitli söz sentez modelleri verilmiştir.Söz işaretinin zaman ve frekans eksenlerinde sayısal işlenmesi konularına değinilerek,söz işareti incelemede büyük bir öneme sahip pencere fonksiyonları hakkında bilgi verilmiştir.

      İnsan kulağının söze karşı duyarlılığı incelendiğinde iki önemli nokta görülür.Bunlardan ilki,kulağın sözün fazına karşı duyarsız olduğudur ;diğeri ise kulağın sözün güç tayfına karşı oldukça duyarlı olmasıdır.Sözün güç tayfı incelendiğinde ses bölgesi rezonans frekansları olarak adlandırılan formant frekans değerlerinin belirlenmesi önem kazanır. Tüm-kutup transfer fonksiyonunun tayfından yararlanılarak Türkçede bulunan ünlü harflerin formant frekansları gösterilmiştir.Bunun için elde edilen tayf yapıları son bölümde verilmiştir.

      Son kısımda söz analiz-sentezinde kullanılan yöntemlerden bazıları açıklanarak,Türkçede bulunan ünlü harflerin analiz-sentez sonuçlarına ait simülasyon örnekleri verilmiştir.Ayrıca elde edilen sonuçlar ışığında analiz-sentez yöntemlerinin karşılaştırılması yapılarak ;tüm kutup sisteminde kullanılan kutup sayısının nasıl optimum yapılabileceği sorusuna cevap aranmıştır.