Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Çağrı ERDEN
Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Okan YILDIZ
Anabilim Dalı: Harita Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: KADASTRO YENİLEME TEKNİĞİ, UYGULAMA YÖNTEMLERİ, KARŞILAŞILAN SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 27/8/2018
Sayfa Sayısı: 106
Tez No: t406
Özet:

      Türkiye kadastrosunda teknik hataların çözümünde 3402/41. md. uygulaması, yenileme, sayısallaştırma gibi çeşitli yöntemler uygulanmıştır. Bu yöntemlerin ortak amacı, kadastro paftalarının niteliğinin artırılması, pafta-zemin uyumunun geliştirilmesi, mevcut altlıkların ortak referans sistemine dönüştürülmesidir. Bu yöntemlerin amacı ortak olmasına rağmen, uygulanış şekli ve uygulandığı alanlar farklıdır. Bu tez çalışmasında Türkiye’de yürütülen kadastral altlıkların yenilenmesinde uygulanan yöntemler karşılaştırılmıştır. Bu yöntemlerin nerelerde uygulanması gerektiğine yönelik tespitler yapılmıştır. Türkiye’de 25 ilde, 249 köy/mahalle’de yapılan yenileme çalışmaları incelenmiştir. Bu çalışmalarda %46.39 oranında arazide ölçü yapılarak sınır oluşturulduğu tespit edilmiştir. Belirsiz sınır kullanımın ise %0.29 oranında gerçekleştiği tespit edilmiştir. Elde edilen verilere göre zaman zaman yenileme adı altında sayısallaştırma yapıldığı, sınır tiplerinin kullanımında aksaklıklar olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca tez kapsamında yenileme çalışmalarında uzman kişilerle mülakat çalışması yapılmıştır. Bu mülakatlarda uygulamada yaşanan sorunlar, mevzuatın eksik kaldığı yönler tespit edilmiştir. Bu sorunlara yönelik çözümler sunulmuştur.

      

Anahtar Kelimeler: Kadastro, Yenileme, 3402/41. md. Uygulaması, Sayısallaştırma.