Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Atilla Dizdaroğlu
Danışman: Doç.Dr.A.Oğuz.Soysal
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: VERİCİ ANTEN DİREKLERİNDE YILDIRIMDAN KAYNAKLANAN GERİLİM DAĞILIMININ ANALİZİ VE KORUMA ÖNLEMLERİNİN ALINMASI
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/1/1993
Sayfa Sayısı: 90
Tez No: T406
Özet:

      Görevleri nedeniyle tv-radyo aktarıcı – verici istasyonları olabildiğince geniş bir alana yayın yapabilmek amacıyla yüksek tepelere kurulur.bu tür tesisler ,özellikle kış ve bahar aylarında sık sık yıldırım boşalmalarına hedef olurlar.Bir yandan, büyük yatırımlarla gerçekleştirilen tesislerin zarar görmesini önlemek ,öte yandan hizmeti kesintisiz olarak sürdürebilmek için bu tesislerin yıldırıma karşı korunması büyük önem taşımaktadır.

      Ülkemizde tv-rd aktarıcı-verici tesislerinde topraklama ve yıldırıma karşı koruma düzenekleri PTT Genel Müdürlüğü’nün yönetmelik ve teknik şartnameleri uyarınca gerçekleştirilmektedir.Uygulamada yerleşmiş bir takım yöntemler ve düzenlemeler yaygın biçimde kullanılmasına rağmen ,zaman zaman yıldırım ve benzeri aşırı gerilim darbelerinin arıza ve hasarlara yol açtığı gözlenmiştir.

      Bu çalışmada, tv-rd anten direklerinde yıldırım etkisiyle oluşan gerilim dağılımı incelenmiş ve alınan koruma önlemleri tartışılarak öneriler geirilmiştir. Ülkemizde yaygın biçimde kullanılan standart anten tesislerinin genel yapısı ana hatlarıyla tanıtıldıktan sonra, geliştirilen matematiksel model verilmiştir. Anten direkleri kafes yapıda olduğundan ,köşebent kiriş elemanları birer direnç ile temsil edilerek direğin tümü için toplu parametreli bir direnç devresi elde edilmiştir.Darbe geriliminin Fourier dönüşümünde geniş bir frekans bandında bileşenlerin bulunması nedeniyle,deri olayı göz önüne alınmış ve dirençler frekans bağımlı olarak tanımlanmıştır.Devre denklemlerinin bilgisayar yardımıyla çözümü yapılarak direkt üzerindeki potansiyel dağılımı belirlenebilmektedir.

      Elde edilen sonuçlara dayanılarak anten direğinde oluşan potansiyel dağılımının koaksiyel UHF-VHF anten kabloları ,dolayısıyla tv –rd aktarıcı- verici cihazları üzerinde meydana getirebileceği olumsuz etkilerin ortadan kaldırılması konusunda yorumlar yapılmış ,öneriler getirilmiştir.