Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Yaşar Nuri SEVGEN
Danışman: Prof.Dr.Mümtaz YILMAZ
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: YANILGI DÜZELTGEN KODLARIN VE DEKODLAMA YÖNTEMLERİNİN İNCELENMESİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/1/1993
Sayfa Sayısı: 191
Tez No: T402
Özet:

      Bir sayısal iletişim sistemi üzerinden iletilen mesaj dizisinde,gürültülü iletim ortamından yanılgılar meydana gelir.Bu yanılgıların düzeltilmesi için başvurulan yötemlerde biri,mesaj dizisinin yanılgı düzelten kodlama yöntemiyle kodlanmasıdır.İki temel yanılgı düzeltme yöntemi vardır.Bunlar otomatik tekrarlama isteği (ARQ) ve ileri yönde yanılgı düzeltme (FEC) yöntemleridir.

      Bu tez çalışmasında,ileri yönde yanılgı düzelten doğrusal blok kodlar ve katlamalı lodlar ayrıntılı olarak incelenmiş ,yanılgı düzelten kodların tasarım yöntemleri ve dekodlama yöntemleri anlatılmış,iletişim sistemlerinin temel parametreleri üzerine kodlamanın etkisi tartışılmıştır.

      Yanılgı düzelten kodların tasarımı ve dekodlama yöntemlerinin matemetiksel işlemlerinde matematiksel önbilgiler başlığı altında verilen Galois alan aritmetiği ve olasılık kuramı kullanılmıştır.

      Çalışmanın ağırlıklı bölümü yanılgı düzelten ikili kodlar oluşturmaktadır.Ayrıca ikili olmayan BCH kodlar ve Reed-Solomon kodlar anlatılmıştır.Gerek ikili kodların kodlama ve dekodlama yöntemleri ,gerekse ikili olmayan Reed-Solomon kodlarının kodlama ve dekodlama yöntemleri anlatılmıştır.