Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Cengiz Yaşar ELMAS
Danışman: Yrd.Doç.Dr.Kemal ERDOĞDU
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: DİPOL ANTENLERDE LAGRANGE AÇILIM İŞLEVLERİ KULLANILARAK GİRİŞ EMPEDANSI VE AKIM DAĞILIMLARININ HESAPLANMASI
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/1/1993
Sayfa Sayısı: 131
Tez No: T398
Özet:

      Dipol antenlerde giriş empedansı ve akım dağılımlarının hesaplanmasında ,Hallen’in ve Pocklinton’un tümlev denklemlerinden biri kullanılır. Bu tez çalışmasında ,Hallen’in tümlev denklemlerinden yararlanılmıştır.Bu denklemi analitik olarak çözmek zor olduğundan güçlü bir yöntem olan moment yöntemi kullanılarak denklem ,sayısal olarak çözülebilecek matris denklemine dönüştürülmüştür.Tümlev denkleminde akım ,başlangıçta bilinmeyendir ve daha sonra belirlenecektir.Bu yüzden ilk olarak anten üzerindeki akım ,bilinen bir işlevle (açılım işlevi) yaklaştırılır.Anten üzerindeki akımın gerçekte sinüzodial biçimli olduğu bilinmektedir.

      Bazı çözümlerde açılım işlevi olarak sinüzodial temel işlevleri ya da darbe işlevleri seçilmiş ve sonuçlar elde edilmiştir.Burada ise Lagrange çok-terimlileri ile akım yaklaştırılmıştır.Çözümde moment yönteminin özel bir durumu olan Nokta Eşleme Yöntemi kullanılmıştır.Hazırlanan bilgisayar programı ile giriş empedansları ve akım dağılımları ,giriş geriliminin 1V olması durumunda türlü boy-çap oranlarına bağlı olarak elde edilmiştir.Bu sonuçların, önceden bulunmuş bazı sonuçlarla uyum içinde olduğu gözlenmiştir.