Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Sema BAL
Danışman: Doç.Dr.Hasan DİNÇER
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: HVDC ENERJİ İLETİM SİSTEMLERİNİN TABLO YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/1/1993
Sayfa Sayısı: 113
Tez No: T397
Özet:

      Bu çalışmada ,HVDC iletim sistemleri tablo yöntemi ile incelenmiştir.

      Bu yöntem tüm doğrusal bağımsız KAY ,doğrusal bağımsız KGY ve kol denklemlerini yazmaktan oluşur.Tablo değişkeni kadar tablo denkleminin olması nedeniyle tablo yönteminin denklem sayısının düğüm denklem sayısından fazla olacağı açıktır.Günümüzün bilgisayar destekli devre analizi devri olması nedeniyle ,bu itiraz karışık bir iyilik olur ,çünkü tablo marisi son derece seyrelik olacak ,bu ise yüksek verimli sayısal algoritmaların kullanılmasına neden olacaktır.

      Bu araştırmanın amacı HVDC sistemleri kuramsal açıdan incelemektir.Bu amaçla bir bilgisayar programı geliştirlimiştir.Araştırmacıların bildiği kadarı ile ,tablo yöntemi HDVC sistemlerin incelenmesinde bu güne kadar kullanılmamıştır.