Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Melike Özlem UZUN
Danışman: Doç. Dr. Güven ÖNBİLGİN
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: GÜÇ ELEKTRONİĞİ KULLANAN DEVRELERİN BİLGİSAYAR YARDIMI İLE ÇÖZÜMLENMESİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/12/1993
Sayfa Sayısı: 109
Tez No: T392
Özet:

      Elektrik-Eloktronik devrelerinde birçok çözümleme yöntemi geliştirilmiştir.Herbirinin bir diğerine üstünlükleri vardır.Bu çalışmada yapılan ise ,İNCİDENCE MATRİS kurulması yöntemini içeren çözümleme yönteminin ,bilgisayar yardımı ile kurulması ve genelleştirilmesidir.Bu yöntem önce en basit devre üzerine kurulmuş ,daha sonra adım adım genelleştirilmeye geçilmiştir.Genelleştirilmeye geçilirken de şimdiye kadar kurulan bilgisayar destekli çalışmaların dışında bir yol izlenmeye özen gösterilmiştir.

      Çalışmaya yalnız direnç ,akım kaynağı ve gerilim kaynağı içeren RNET bilgisayar programının genelleştirlmesi ile başlanmıştır.Daha sonra adım adım ,indüktans, sığa, diyot içeren daha karmaşık devrelerin çözümüne geçilmiş ve çeşitli programlara üstünlükleri gözlenmiştir.