Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Kenan SOYKAN
Danışman: Yrd.Doç.Dr.Kemal ERDOĞDU
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: ENERJİ İLETİM HATLARI ÇEVRESİNDE ELEKTRİKSEL VE MAGNETİK ALAN DAĞILIMININ İNCELENMESİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/11/1992
Sayfa Sayısı: 142
Tez No: T375
Özet:

      Her geçen gün artan enerji tüketimi,enerjinin verimli taşınabilmesi için ,enerji iletiminde yüksek gerilimlerin kullanımını gerekli kılmaktadır.500 kV ve 765 kV enerji iletim hatları kullanılmaya başlanmıştır.1000 kV enerji iletim hatlarının kullanılmasının da uygun olacağı düşünülmektedir. Bununla birlikte, bu hatlardan yayılan elektriksel ve magnetik alanların ,başta insan sağlığı olmak üzere bazı çevre sorunlarına yol açtığı kuşkusu doğmuştur.Son yıllarda, tüm güç frekanslı alanların ölçülmesi ,hesaplanması ve etkilerinin belirlenmesi için kapsamlı ve uzun dönemli araştırmalar yapılmaktadır.

      Bu tezde ,enerji iletim hatlarının çevresinde oluşan elektriksel ve magnetik alan dağılımları incelenmektedir.İletim hattı yer seviyesi alan düzeyleri ve bu düzeylerin değişen koşullara nasıl tepki gösterdiği incelenmiş ,elde edilen sonuçlara dayanarak bazı öneriler sunulmuştur.Ayrıca,konunun önemini vurgulamak için ,enerji iletim hattı yer seviyesi alanlarının çevre etkileri ile ilgili , şu ana kadar yapılmış incelemeler taranarak sonuçları tartışılmıştır.