Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Necla Çoruh
Danışman: Y.Doç.Dr.Rıfat YAZICI
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: KELİME İŞLEMCİ TASARIMI
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/10/1992
Sayfa Sayısı: 160
Tez No: T374
Özet:

      Bugün bilgisayar, her alanda varlığıni sürdüren bir araç olmaktadir. Bilgisayarın sağladığı sınırsız yararlardan birisi, bu çalışmada ele alındı. Yakın zamana kadar daktilo kul lanarak metin yazılıyordu. Bu konu üzerine bir çalışma yapı larak teks editörünün tasarımı gerçekleştirildi.

      Kelime işlemci olarak adlandırılan bu çalışmanın kaynak programı, C programlama dilinde tasarlanıp hazırlandı. Bu

      dil tarafından bilgisayar donanımını yönetmek daha kolaydır. Kelime işlemci, klavyeden teksıra giren ve onu monitör veya ya zıcıda görüntüleyen, klavye, monitor ve yazıcı gibi bazı çevresel aygıtları kullanır.

      Bugün, kullanımda olan birkaç kelime işlemci vardır. Fakat bu işlemcilerde bazi sınırlamalar vardır ve bunlar farklı editör ortamlarına uyum gösteremezler. Bu tezin amacı, bu kı sıtlamaları ortadan kaldırmak ve daha yetenekli çalışma ortamı sağlamaktır. Özellikle farklı editör ortamlarında yazılmış teks dosyalarını işleyebilmektir.