Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Ayten ATASOY
Danışman: Doç.Dr.Osman TONYALI
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: ÇOK GİRİŞLİ –ÇOK ÇIKIŞLI DİZGELERİN İNDİRGENMESİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/5/1992
Sayfa Sayısı: 89
Tez No: T365
Özet:

      Bu tezde, zamanla degişmeyen, doğrusal,degişmez katsayılı, çok değişkenli dizge modellerinin indirgenmesi durum modellerinden yararlanarak gerçekleştirildi. Model indirgeme için kullanılan algoritmanın temeli, baskın (egemen) özdegerleri indirgenmiş modelde tutulup baskın olmayan özdegerlerinin dizgeden atılmasına dayanır. Böylece indirgenmiş dizge boyutu, baskın özdegerlerin sayısına düşürülmüş olur. Optimal en iyi indirgemeyi sağlamak için Hankel matrisinin rank özelliginden yararlanıldı. Burada sunulan algoritmanin Fortran 77 dilinde bilgisayar yazılımı geliştirildi. Bu model indirgeme yöntemi, geliştirilen bilgisayar yazılımı aracılıgı ile bir çok ilginç örneklere uygulandi.Elde edilen sonuçlar, diger birkaç benzer yöntemlerle elde edilen sonuçlarla karşılaştırıldı.