Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Önder Yürekli
Danışman: Doç.Dr.Hasan DİNÇER
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: BİLGİSAYAR DENETİMLİ NETWORK ANALYZER TASARIMI
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/5/1992
Sayfa Sayısı: 74
Tez No: T362
Özet:

      Herhangi bir devrenin giriş ve çıkışı arasındakı bagıntının bilinmesi mühendisler için büyük anlam taşımaktadır. Eğer bir sistemin geçiş işlevi bilinirse bu sistem daha büyük sistemlerin tasarımında kolaylıkla kullanılabilir.

      Bu tez çalışmasında analog bir devrenin belirli frekans aralıginda geçiş işlevini frekans ekseninde elde edebilen "Network Analyzer", elektrik-elekronik mühendisliği alanında géniş kullanım alanı bulan sayısal osiloskop, sayısal işaret üreteci ve sayısal voltmetre gibi cihazların işlevlerini de yerine getirebilen bir cihazin tasarlanması amaçlanmıştır.

      Tezin birinci kısmı giriş níteligindedir. Ikinci kısımda ise devrenin bilgisayar ile haberleşmesinde kullanılan bilgisayar giriş-çikiş işlemleri geniş bir şekilde anlatılmış ve tasarlanan uygulama devreleri verilmiştir. üçüncü bölümde tamamıyla tasarımlanan sistem donanım ve yazılımı bir arada bazı yardımcı bilgiler de verilerek anlatılmıştır. En son bölüm olan sonuçlar bölümünde ise sonuçların karşılaştırılmasının kolay yapılabilmesi amacıyla basit bir RC devresi ele alınıp hesaplanarak ve gerçeklenen cihaz kullanılarak elde edilen veriler gösterilmiştir.