Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Mehmet KAPUKAYA
Danışman: Y.Doç.Dr.Kemal ERDOĞDU
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: ÖNDEN BESLEMELI PARABOLIK YANSITICILI MİKRODALGA ANTENLERDE KROS POLARIZASYONU
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/5/1992
Sayfa Sayısı: 147
Tez No: T353
Özet:

      Bu çalışmada, Açıklık Alanı Yöntemi ( AFM ) önden beslemeli parabolik yansıtıcılı mikrodalga antenlerinin doğrusal polarizasyonda besleme ve antenlerin ışıma örün tülerni, kros polarizasyon tepe degerlerini elde etmek için kullanılmiştır.

      Açıklık Alanı Yönntemi herhangi bir besleme alanına kolaylıkla uygulanabilmekle birlikte, antenin ileri yöndeki alanı için dogru sonuçlar verirken diger bölgelerde (yeterli bilgi içermediğinden) kullanilabilir sonuçlar vermemektedir. Cros polarizasyon tepe degerleri ışıma örüntülerinde ana kulakçık yakınlarında oluştuğundan Açıklık Alanı yönteminin burada kullanılması uygun görülmüştür .

      Ayrıca karşılaşılan tümlevlerde kullanılan Sayısal Tümlev Orta Nokta yaklaşımının işlem sayısını arttırmadan doğrulugu arttırdığı gösterimiştir.