Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Enis Sezai BAŞARA
Danışman: Y.Doç.Dr. Rıfat YAZICI
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: YAPAY SES ÜRETİM YÖNTEMLERİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/3/1992
Sayfa Sayısı: 53
Tez No: T350
Özet:

      Bu çalışmada yapay ses üretimi konusu ele alınmış ve bu amacın kullanılan dogrusal öngörümleme yönteminin degişik teknikleri incelenmiştir. Bu yöntemler temelde insanın ses üretim sistemini model olarak alır. Ses sentezi için ele alınan model, periyodik bir darbe dizisi veya gürültü kaynağı ile uyarılan bir süzgeç şeklindedir. öncelikle ses üretimi ile ilgili temel kurallar ele alınmış, çeşitli ses üretim modelleri incelenmiştir. Doğrusal öngörümleme analiz yöntemlerinin gözönüne aldığı modelde, uyartım kaynağının perde peryodu ve öngörümleyici

      parametreleri belirlenir.Öngörümleyici parametrelerinin belirlenmesi için özilişki yöntemi, kafes yöntemi ve kafes-kovaryans yöntemi kullanılır. Bu yöntemlerin ortak yani, öngörümienen ses ile dogal ses arasındaki hatanın karesınin küçültülmeye çalışılmasıdır.

      Perde peryodunun belirlenmesi için, spectrum, düzeltilmiş özilişki ve ortalama genlik farkı fonksiyonu yöntemleri kullanılır. Bu yöntemler kullanılarak sesli sessiz ses belirlemesi de yapılır. Sesin sentezlenmesinde bulunan bu parametreler kullanılır. Gözönüne alınan modelde, doğrusal öngörümleyicinin parametreleri ve girişindeki uyartım kaynağının periyodu belirli aralıklarla (5-20 ms) güncelleştirilir. Çıkışında ise sentezlenmiş sas elde edilir.