Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Necdet TAŞKIN
Danışman: Y.Doç.Dr.Rıfat YAZICI
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: FUZZY LOJİK VE UYGUAMALARI
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/1/1992
Sayfa Sayısı: 156
Tez No: T343
Özet:

      Elektriksel ışaretlerle bir çok mekanizmanin çalıştırılarak insanin kullanabileceği hale getirmek icin bu elektrik sel işaretler üzerinde amaca göre bir çok işlemler yapılır.Bu işlemler ya sürekli modda ya da ayrık modda yapılır.

      Bu çalışmada, ayrık moda giren fuzzy lojik konusu hak-ında genel bilgi verilmıştir. Fuzzy lojigin temelini olusturan fuzzy altkümeleri ve bunlar üzerindeki basit işlemlerin oluşturulması hakkında bilgi verilmıştir.

      Fuzzy lojiğin özellikleri örneklerle ve ispatlarla incelenmış, aynı zamanda boolean lojik ile benzer ve ayrık noktaları kıyaslama yoluyla irdelenmıştir.

      Fuzzy çıkarımlarının teknolojik olarak destekleyicisi olan fuzzy lojiğin lojiksel şebekeleri örneklerle verilmeye C çalışılmıştır.

      Fuzzy bilgisayar mimarisini oluşumunun temellerini oluşturacak olan maksimum, minimum, tümleme ve min-mak gibi fuzzy ışlemcileri, fuzzy bilgisini yani "fit" olarak isimlendirilen üyelik fonksiyonu değerini saklayacak olan fuzzy flip-floplari sürekli ve ayrık modda incelenmıştir. Bunların özellikleri günümüz teknolojisinin oluşturdugu devreler üzerinden verilmıştir.

      Bu çerçevede, geleceğe yönelik olarak öneriler sunulmuş ve daha neler yapılabileceği hakkında genel bilgi verilmıştir.