Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Numan ÇAM
Danışman: Doç.Dr. Hasan DİNÇER
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: UZAKTAN ALGILAMA VE METEORLOJİK UYGULAMALARI
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/1/1992
Sayfa Sayısı: 122
Tez No: T335
Özet:

      Uzaktan algılama kavramı, özellikle teknolojideki gelişmelerle birlikte birçok dalda kendinden söz ettirmektedir. İnsan duyu organlarının hissedemediği çoğu şeyi hissedebilen akıllı algılayıcılar, milimetreden çok küçük boydaki uzaklıktan milyonlarca kilometre uzaklığa kadar olan mesafe içerisinde algılama yapabilmektedir. Ínsan gözü sigara üzerindeki yazıları en fazla metrelerle ifade edilen uzaklık içerisinde okuyabilirken, uzaydaki bir uydu, yerdeki sigaranin çeşidini binlerce kilometre yükseklikten rahatlıkla seçebilmektedir. Uzaktan algılamanın sahip olduğu bu özel likleriyle, cisimlerin, canlıların veya çeşitli yaratıkların yanlarına gitmeden de onların renkleri, şekilleri, kimyasal

      bileşimleri, hareketleri, uzaklıkları gibi özellikleri hakkında bilgi edinmek çok kolay hale gelmiştir. Günümüz savaşlarında, uzaktan algılanan düşman uçakları, tankları, askeri silah depoları, asker sayısı ve harekat yönünün belirlenmesi, sonuca ulaşmada çok etkili olmaya başlamıştır.

      Tezin birinci kısmı giriş niteliğindedir. Burada uzaktan algılamanın geçmişi anlatılmıştır. Ìkinci bölümde cisimlerin yaydığı elektromanyetik ışıma ve bunların özellikleri incelenmiştir. Üçüncü bölümde, yayılan elektromanyetik enerjiye karşı atmosferin tepkilerinin ne olduğu anlatılmıştır. Yeryüzünden uzaydaki bir cisim, veya uzaydan yeryüzündeki bir cisim algılandığında, cisimden yayılan veya yansıyan elektromanyetik enerji atmosferi geçmek zorunda kalır. Bu geçiş sırasında elektromanyetik enerjinin ne tür değişimlere uğrayarak algılayıcıya geldiğinin bilinmesi çok önemlidir. Dördüncü bölüm elektromanyetik dalgaların yayılma prensiplerini ve algılanmalarını içerir. Algılama aygıtları hakkında bilgiler verilmiştir. Beşinci bölümde meteorolojik kuruluşlarin genel tanıtımı, hava tahminlerinin yapllısı ve meteorolojik uydular incelenmiştir. Son bölümde meteorolojik Metar kodlarının kalite kontrolü için hazırlanmış kaynak program ve Vax-6000 bilgisayarından elde edilmiş sonuçlar verilmiştir.