Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Ahmet ERDİLEK
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Rıfat YAZICI
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: BİLGİSAYAR SİSTAMLERİNDE DATA GÜVENLİĞİ VE SERİ DATA İLETİŞİMİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/12/1982
Sayfa Sayısı: 173
Tez No: T329
Özet:

      Bilgisayar sistemleri günümüzde en çok otomasyonda ve bilimsel araştırma merkezlerinde kullanılmaktadır. Bilgisayarların kullanıldığı yere göre işlenen, saklanan yada iletilen bilginin içeriğinin güvenliği önem kazanır. Bilhassa elektronik fon transferi (Electronic Funds Transfer) sistemlerinde, askeri ve ulusal araştırmalarda sistemlerin güvenliği ve bilgilerin gizliliği önem taşlr. Bu çalışmada, bilgisayar sistemlerinin güvenliği üzerine ne gibi çalişmalar yapıldığı, güvenlik önlemlerinin aksak ve iyi tarafları ele alınmıştır. Daha sonra da bilgisayar sistemleri için büyük sorun teşkil eden bilgisayar virüsleri ele alınmıştır. Bu çalışma sonunda sistemlerin güvenliği konusundaki aksaklık ve imkanlardan yola çıkarak daha iyi performansa sahip, pratik, daha kullanışlı ve ekonomik olmak şartıyla daha başka ne gibi önlemlerin alınabileceği ortaya çıkmaktadır. Virüsler konusunda geniş bir araştırma yapılarak bilinen bilgisayar virüsleri, sistemlerdeki zararları ve virüslerden korunma yöntemleri ve paket anti-virüs programlardan bahsedilmiştir. Bu çalışmaların ardından seri data haberleşmesi üzerine inceleme, bilgisayar çalışmalara yapılmıştır ve kolayca yapılabilecek null-modem kablo bağlantısı ile iki bilgisayarln haberleştirilmesi terminal benzetìm programları iIe yapılmış ve en son aşamada da küçük bir host sistem teşkil edilmeye ve terminalden yaızlan dir, dir b: gibi komutlarla host sistemin sürücülerindeki programların listesi komutu gönderen terminal tarafına önderilmiştir. Çalışmanın sonunda da güvenlik için elde edilen sonuçlar ve öneriler, PC-PC haberleşmesi ve seri data haberleşmesinin karakteristik ve özellikleri çıkarılmış ve dikkat edilmesi gerekli noktalar sunulmuştur.