Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Muammer ÖZDEMİR
Danışman: Y.Doç.Dr. Cemil GÜRÜNLÜ
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: YARDIMCI SARGILI BİR FAZLI ASM’NİN DOYMALI DAVRANIŞININ İNCELENMESİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/5/1991
Sayfa Sayısı: 77
Tez No: T321
Özet:

      Çoğu kesirli kW alternatif akım motorları tek fazlı kaynaktan çalışacak şekilde yapılırlar. Her ne kadar 3-fazlı motorlar küçük güçlerde tasarlanabilir ve yapılabilirse de, ilk masrafları onların yaygln olarak kullanılmalarını engeller. Ek olarak, kesirli kW’lı alternatíf akım motorların kullanılacakları yerlerde,örneğin, ev, işyeri, ticarethane v.b. yerlerde, yalnızca tek fazlı kaynak bulunur. Yüksek kalkış momentinin istendiği genel amaçlı uygulamalarda, sığaçlı motor tek fazlı motorların en yaygın olanıdır.

      Bu araştırma, tek fazla doymalı sığaçlı motorun dinamik davranışı ile ilgilidír. Sığaçlı motorun dinamik davranışı üzerine yapılan araştırmalar oldukça azdır.

      Bu motorların dinamik davranışını incelemek amacı ile dinamik denklemler faz büyüklükleri kullanılarak yazılmıştır.Bu denklemlerde doyma hesaba katılmıştır. Motor parametreleri özel işlemsel yükselteçli devrelerle ölçülmüştür.Díferansiyel denklemler, bilgisayar yardımıyla sayısal olarak Çözülmüştür. değişik koşullar altında akım, hız ve momentin zamana göre grafikleri çizdirilmiştir. Bu büyüklükler bellekli osiloskop yardımı ile kaydedilmiştir-. Kuramsal sonuçlar, deneysel sonuçlarla karşılaştırılmıştır.