Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Engin YALÇIN
Danışman: Y.Doç.Dr.Cemil GÜRÜNLÜ
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: TEK FAZLI ŞEBEKEDEN BESLENEN ÜÇ FAZLI ASENKRON MOTORUN DİNAMİK DAVRANIŞI
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/1/1991
Sayfa Sayısı: 70
Tez No: T292
Özet:

      Uygulamadan bilindiği gibi, üç fazlı bir asenkron motor iki faza kalacak olursa çalışmasını sürdürebilir fakat böyle bir motor kendinden kalkı,a yapamaz. Bir asenkron motorun kendiliğinden kalkış yapabilmesi için en az iki fazlı olması ve iki fazlı akımla beslenmesi gereklidir. Ek olarak, kendiliğinden kalkı,sağlamak için de, tek fazli asenkron motorlarda uygulanan sığaçla yardımcı faz gerilimi elde etme tekniğinden yararlanilir.

      Bu çalışmada, tek fazlı şebekeden beslenen üç fazlı asenkron motorların dinamik davranışı ve optimum sığa seçimi sorunu elelınmıştır.Bumaçla;önce,sdeğer devre ve dinamik model parametre ölçümleri yapılmış, statoru yıldız veya üçgen bağlı olması durumunda,iyi bir çalzşma verimi elde etmek için minimum dengesizlikteki, dengesizlik faktöründen yararlanarak optimum siğaçseçimi araştırılmıştır. Çalışmada, sistem denklemleri statorun yıldız veya üçgen bağlı olması halinde doğrudur zaman domeninde yazılan iki adet bilgsayar programları ile çözülmüştür. Son bölümde, deneysel sonuçlar ile bilgisayar sonuçları karşılaştzrılarak yorumlanmıştır. Ayrıca konu ile ilgili öneriler getirilmiştir.