Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Muhammet KATMER
Danışman: Doç.Dr.Oğuz SOYSAL
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: BİLGİSAYAR DESTEKLİ GÜVENİLİRLİK ANALİZİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/1/1991
Sayfa Sayısı: 44
Tez No: T285
Özet:

      Bu çalışmada, bilgisayar destekli güvenilirlik analizi sorunu ele alınmıştır. Güvenilirlik, mühendislik sistemlerinde hizmetlerin sürekliliği, bakım ve onarım çalışmalarnın en aza indirilmesi ekonomik tasarım ve işletme açısından önemli yararlar sağlamaktadır.

      Çalışmada, öncelikle temel güvenilirlik işlevleri ve önbilgileri verilmiş sistemlerin güvenilirlik analizi açısından değerlendirmesi yapılmıştır.

      Güvenilirlik analizinde çizge teorisi uygulanarak en güvenilir yol, sistematik biçimde seçilebilmektedir. Tezde iletim dağıtım sistemleri için çizge modeli gelíştirilmiş, bilgisayar yardımıyla bu modelin oluşturulması ve çözümlenmesi için izlenecek yollar ve temel ilkeler açıklanmıştır. Geliştirilen yöntem, örnek sistemler üzerinde uygulana rak sonuçlar irdelenmiş, bu sonuçlarin sistem tasarimina ve işletmesine nasıl yansıtılacağı gösterilmiştir. Güvenilirlik incelemelerinde karşllaşılabilecek sorunlar tartışılarak öneriler getirilmiştir.