Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: İsmail KAYA
Danışman: Doç. Dr. Oğuz SOYSAL
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: VEKTÖR KONTROLLU ASENKTON MOTOR SÜRÜCÜ DÜZENEKLERİN ANALİZİ VE OPTİMİZASYONU
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/8/1990
Sayfa Sayısı: 105
Tez No: T273
Özet:

      Asenkron motorlar bir çok uygulamada hız denetim düzenekleri i1e bir1ikte kull anılmaktadır .Son yıllarda enerji tasarrufunun önemini giderek artması, endüstride çok yaygın biçimde kullanı1an asenkron motorların en yüksek verimle çalışacak biçimde denetlenmesi konusunu da güncel hale getirimiştir .

      Bu Çalışmada, asenkron motorların optimal denetimi sorunu ele alınmıştır . Bu amaçla önce kayıplar ayrı ayrı incelenerek kaymaya bağlı ifadeleri elde edilmiş ve belli bir çalışma noktasında kayıpları minimum yapacak optimal kayma noktası araştırı1mıştır .Literatürde veri1en statik ve dinamik denetim düzenek1eri incelenerek olumlu ve olumsuz yönleri tartışılmıştır . Sonuç olarak optimal hız denetimi için en uygun yöntemin vektör kontrol olduğu görül müş ve alışma bu yöntem üzerinde yoğunlaştırılmıştır . Çalışmada akım beslemeli adaptif kontrollu bir inverter kullanılarak vektör kontrolun gerçeklenmesi için temel oluşturmak amacı i1e bi1gisayar simulasyon progamlarlı gerçekleştirilmiştir. Bu programlar yardımı ile asenkron motorun sürücü düzenek ile birlikte dinamik davranışı incelenebilmekte, hız ve konum kontroluna i1işkin akım ve moment değişimleri zaman domeninde elde edi1mektedi . Son bö1ümde , vektör kontroluna ilişkin optimal çalışma koşulları incelenmiş ve optimal kayma bağıntıları elde edilmiştir . Gerek elde edi1en deneysel sonuçlar gerekse literatürde verilen bazi modellere iliskin bazi sonuçlarla yapı1an karşlıaştırmalar , bulunan optimal kaymanın istenen çalışma koşullarını sağladığını göstermiştir. Çalışmanın sonucunda daha ileri samalarda gerçeklenecek optimal kontrol düzeneklerinin tasarımı için temel ölçütler elde edilmiş ve öneri1er getirilmistir.

      

Anahtar Kelimeler : Asenkron Motor(ASM) , Optimal Denetim Vektör Kontrol, ASM Benzetimi, Sürücü Düzenekler.