Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Gürol İNAN
Danışman: Y.Doç.Dr.Rıfat YAZICI
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: ÜÇ BOYUTLU BİLGİSAYAR GÖRÜNTÜLERİNDE GÖRÜLMEMESİ GEREKEN ÇİZGİ VE YÜZEYLERİN GÖRÜNTÜDEN ÇIKARILMASI
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/8/1989
Sayfa Sayısı: 86
Tez No: T226
Özet:

      Bilgisayarda üretilen üç boyutlu görüntünün, gerçek üç boyutlu algı sağlayabilmesi için, bir dizi işlemlerden geçirilmesi ğerekir. Bunlardan en önemlilerinden biri, görünmeyen çizgi ve yüzeylerin görüntüden çıkarılması işlemidir.

      Bu çalışmada, üç boyutlu yüzey üretim teknikleri konusunda karşılaştırmalı olarak genel bilgi verilmıştir. Eğri yüzeyler üzerine uygulanacak görünmeyen çizgi görünmeyen yüzey yöntemleri için B-Spline teknigının neden seçildigi ayrıntılarıyla açıklanmıştır. Görünmeyen çizgi görünmeyen yüzey sorununa iki temel yaklaşım verilmiş, bunların birbirlerine göre üstünlükleri, özellikle hız ve duyarlılık açısından irdelenmiştir. Bilinen yöntemler bu iki yaklaşıma göre sınıflandirılmıştır.

      Uçuş simulatörlerinde kullanılmak üzere en etkin ve hızlı yöntemin bulunması için, bilinen yöntemler üzerinde ayrıntılarlna inilerek araştırma yapılmıştır. Yöntemler ele alınırken örneklerle açıklanmış üzerinde uygulama yapılan

      yöntemler, alınan çıktılarla birlikte sunulmuştur, Her seferinde yeni düşünce temelleri atılmıştır. Bu düşüncelerin ışıglnda yeni yaklaşımlar sunulmuştur. Yöntemlerin bir birlerine göre üstünlükleri ve sakıncalari verilmıştir. Sonuç olarak uygulamanin türünün, görüntüyü oluşturan ögelerin, soruna görüntü uzayında veya nesne uzayında yak laşmanın, arzulanan duyarlılığın, çalışılan sistemın donanımsal özelliklerinin, seçilen yöntemin hızını ve güvenilirliğini etkiledigi yargısına varılmıştır.

      Bu çerçevede, çözüme yönelik öneriler sunulmuş ve gelecekte bu konuda daha neler yapılabilecegi hakkında genel bilgi verilmıştir.